Supriya + Sudharshan

Vibha + Sai Krishna 

Harishmithaa + Makesh

Srishti + Vishnu

Sahana + Bharath

Sreerangapriya + Hariprasad

Brindha + Vishweshh

Sri Oolaga + Varun Kumar

Madhuvanthy + Varun Athreya

Saishri + Adarsh

Sarah + Gopal