Evania + Viren

Vibha + Sai Krishna 

Harishmithaa + Makesh

Supriya + Sudharshan

Rasika + Vignesh

Srishti + Vishnu

Sri Oolaga + Varun Kumar

Sahana + Bharath

Sreerangapriya + Hariprasad

Brindha + Vishweshh

Sarah + Gopal

Madhuvanthy + Varun Athreya